עונש מאסר

עונש מאסר
prison sentence, sentence of imprisonment

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • עונש מאסר על תנאי — עונש מאסר שיצא לפועל באם הנאשם יחזור שנית על מעשהו {{}} …   אוצר עברית

 • עונש מאסר — עונש של כליאה בבית סוהר {{}} …   אוצר עברית

 • נשא עונש מאסר — היה כלוא, ישב בכלא, ריצה עונש מאסר {{}} …   אוצר עברית

 • מאסר-עולם — עונש מאסר מתמשך עד למותו של האסיר …   אוצר עברית

 • מאסר-בית — עונש שבו אסור לנענש לצאת מפתח ביתו {{}} …   אוצר עברית

 • סיים לרצות עונש מאסר — תמה תקופת המאסר שלו, שוחרר מכלאו, יצא לחופשי {{}} …   אוצר עברית

 • ריצה עונש מאסר — היה כלוא, נאסר, ישב בכלא {{}} …   אוצר עברית

 • Страшнов, Амнон — Амнон Страшнов ивр. אמנון סטרשנוב‎ …   Википедия

 • רץ — 1 v. גרמו לו למרוצה, גרמו לו להתרוצצות, הוטרד, הוטרח, נגרם לו ללכת הלוך ושו 2 v. הובא לידי ריצה, נגרם לו לרוץ, זורז; הונס, הוברח, נגרמה מנוסתו, הופץ לכל עב 3 v. הוחש, הובא מהר, הועבר בדחיפות, נשלח במהירות, הובה 4 v. הוסבר בהרצאה, פורט במלואו,… …   אוצר עברית

 • שב — 1 adj. חוזר, בא חזרה, מגיע שוב, סב על עקביו, מסתובב חזרה, מחזיר את עצמ 2 n. איש זקן, איש מבוגר, קשיש, ישיש, עתיק, עתיק יומין, בעל שער שיבה, סבא, אבא של הור 3 v. הוחזר לקדמותו, הוחזר ליושנו, שוקם, שוחזר, חודש, הושב על כנו; הופר, הופר, נפס 4 v.… …   אוצר עברית

 • מחבוש — מעצר, מאסר, כלא, בית סוהר, תא כליאה, חבישה, כליאה, עונש, ריתו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”